Praha, květen 2006

Oblast řízení informačních a komunikačních technologií je v poslední letech neustále v popředí zájmu ICT specialistů i odborné veřejnosti, přesto není téma zdaleka vyčerpáno. Důvodem je zejména skutečnost, že dosud neexistuje jediný a univerzální konceptuální model řízení ICT služeb, zdrojů a infrastruktury, a je otázkou, zda takovýto model bude někdy skutečně reálně k dispozici. Které metody, metodiky, modely, rámce a standardy je tedy vhodné a výhodné pro efektivní řízení informatiky použít?

Posláním konference ICTM 2006 je naznačit jednu z možných a zároveň vyzkoušených cest, která k tomuto cíli vede, a přitom se vyvarovat rozšířeného omylu, při němž dochází k záměně prostředku za cíl, nebot´ všechny tolik diskutované metody, rámce a standardy jsou jen prostředkem vedoucím k cíli, kterým je efektivní a výkonná informatika.

Konference ICTM 2006 koncepčně navazuje na předchozí úspěšnou konferenci ICTM 2005, což znamená, že i druhý ročník nabídne účastníkům tématicky ucelený blok příspěvků, v němž budou jeho jednotlivé elementy zasazeny do vzájemných souvislostí a současně budou tvořit jednotný rámec s minimem překrývajících se prvků. Obsah konference bude zahrnovat vyvážený mix teoretických přednášek, praktických poznatků i případových studií, náštěvníci se seznámí s nejnovějším vývojem a současnými trendy v oblasti řízení informatiky, nebude chybět ani panelová diskuse zahrnující konfrontaci různých názorů. Již samozřejmostí bude informačně hodnotný sborník referátů ke všem konferenčním příspěvkům, který bude připraven špičkovými odborníky na jednotlivá témata.
 
Složení přípravného výboru:

doc. Ing. Boris Šimák, CSc.,
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT

Ing. Zdeněk Brabec, CSc.,
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT

Ing. Petr Hofman,
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT

Bc. Jiří Skála,
LogicaCMG

Jan Hospes,
OMNICOM Praha

Ing. Dag Jeger, CSc.,
OMNICOM Praha

Vložné: 5 950,- Kč (vč. 19% DPH)
Vložné zahrnuje konferenční poplatek, sborníky a materiály, občerstvení v průběhu konference, dva obědy a společenský večer.
Místo konání: Masarykova kolej,
(Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice)
Út. 30. 5., 9:00 až 17:00 hod.
St. 31. 5., 9:00 až 15:30 hod.
Registrace účastníků: úterý, 8:00 až 9:00 hod.
 
Kontakt:
Iveta Flanderová
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT
Technická 2, 166 27 Praha 6
Tel.: +420 224 352 103
Fax: +420 233 339 810
Email: flandero@fel.cvut.cz

Partneři:

Česká společnost pro jakost Crux Infomation Techology
Logica CMG Logo AutoCont
Simac

 

 

 

Mediální partneři:

IT Systems Click
INSIDE Sdìlovací technika
Convergence Professional Computing

 

 

Design: PTL, s.r.o.
 

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

FEL ČVUT Omnicom