Praha, březen 2007

V současné době dochází u řady především velkých firem k zásadnímu posunu v oblasti jejich činnosti: mění se z výrobců a prodejců produktů na organizace poskytující služby. Takovýto fundamentální přechod znamená významný zásah nejenom do funkčních a procesních struktur organizace, výrazně se mění také způsob komunikace organizace s okolím a vnitřní, zejména informační struktury, které činnost organizace podporují. Problém, s nímž se měnící se organizace setkávají v oblasti informačních a komunikačních technologií, spočívá v nalezení (definici) způsobů řízení ICT v organizaci, která se z produktově orientované mění v orientovanou na poskytování služeb.

Konference ICTM 2007 koncepčně navazuje na předchozí úspěšné konference ICTM 2005 a 2006, což znamená, že i jubilejní třetí ročník nabídne účastníkům tématicky ucelený blok příspěvků, v němž budou jeho jednotlivé elementy zasazeny do vzájemných souvislostí a současně budou tvořit jednotný rámec s minimem překrývajících se prvků. Obsah konference bude opět vyváženým souborem teoretických přednášek, praktických poznatků i případových studií, účastníci se seznámí s nejnovějším vývojem a současnými trendy v oblasti řízení informatiky, nebudou chybět ani panelové diskuse, které umožní konfrontaci různých, mnohdy protichůdných názorů. Naprostou samozřejmostí bude informačně hodnotný sborník referátů ke všem konferenčním příspěvkům připravený přednášejícími, který bude pokračováním série úspěšných sborníků předchozích konferencí.
 
Složení přípravného výboru:

doc. Ing. Boris Šimák, CSc.,
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT

Ing. Zdeněk Brabec, CSc.,
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT

Ing. Petr Hofman,
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT

Ing. Pavel Žákavec,
Telefónica O2 Services

Mgr. Rudolf Slaba,
Telefónica O2 Services

Jan Hospes,
Telefónica O2 Services

Radka Ocmanová,
Telefónica O2 Services

Ing. Dag Jeger, CSc.,
Telefónica O2 Services

Vložné: 5 000 Kč (5 950 Kč s DPH)
                 (členové itSMF mají 25 % slevu)

Vložné zahrnuje konferenční poplatek, sborníky a materiály, občerstvení v průběhu konference, dva obědy a společenský večer.
Místo konání: Masarykova kolej,
(Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice)
Datum konání: Středa, 28. března 2007,
Čtvrtek, 29. března 2007
Registrace účastníků: Středa, 8:00 až 9:00 hodin
 
Kontakt:
Iveta Flanderová
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT
Technická 2, 166 27 Praha 6
Tel.: +420 224 352 103
Fax: +420 233 339 810
Email: flandero@fel.cvut.cz

Generální partner:

Telefónica O2

 

 

 

Pod záštitou:

itSMF

 

 

 

Partneři:

CA Česká společnost pro jakost Empire
CRUX IT EZU ESF CZ
Training point

 

 

 

Mediální partneři:

IT Systems Click
INSIDE Sdìlovací technika
Convergence Professional Computing

 

 

Design: PTL, s.r.o.
 

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

FEL ČVUT Omnicom