logo iris
  datum  

Generální partner

Čtvrtý ročník odborné konference ICTM 2008 věnované řízení služeb informačních technologií, ITSM, koncepčně navazuje na předchozí úspěšné konference ICTM 2005, 2006 a 2007. ICTM 2008 se však celkově přizpůsobila rychlému vývoji v oblasti. Letos poprvé je konference pojata jako globální odborné fórum, na němž budou diskutovány zásadní teoretické i praktické aspekty řízení služeb ICT, jejich vývoj, budoucnost, návaznost na související obory a široké spektrum dalších otázek, které je nutné při návrhu a implementaci ITSM brát do úvahy.

Konference je rozdělena do tří sekcí. Hlavní sekce je letos věnována základním aspektům integrace prvků řízení služeb ITC. Stejně jako vrcholy "magického trojúhelníku" jsou její části pojmenovány: Procesy, Lidé a Nástroje. Každou z částí ukončuje panelová diskuse.

V sekci "Best practices" se prostřednictvím kulatých stolů, krátkých přednášek a diskusí mohou účastníci seznámit s případovými studiemi či nástroji pro implementaci řízení služeb informačních technologií, diskutovat rozličné pohledy na problematiku, standardy a cesty k jejich naplnění nebo k získání certifikací. Dalším zajímavým doplněním konference je posterová diskuse.

Chybět samozřejmě nebude ani již tradiční tištěný i elektronický sborník příspěvků ze všech sekcí konference.

 

Informace o konferenci

Program konference

Elektronická přihláška

Sleva a soutěž o volnou vstupenku

Informace pro partnery

Autoři příspěvků

Složení přípravného výboru:

doc. Ing. Boris Šimák, CSc.,
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT
Ing. Zdeněk Brabec, CSc.,
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT
Ing. Petr Hofman,
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT
Mgr. Rudolf Slaba,
Telefónica O2 Services
Ing. Dag Jeger, CSc.,
Telefónica O2 Services

Složení obsahového výboru:

Mgr. Rudolf Slaba, Telefónica O2 Services
Bc. Jiří Skála , Simac
Jan Tolar, HEWLETT-PACKARD
Petr Běhávka, CA
Ing. Vladimír Váňa, AutoCont
Ing. Radek Bělina, MATERNA Information Systems
Jan Hospes, MATERNA Information Systems
Ing. Dag Jeger, CSc., Telefónica O2 Services

Místo konání a poplatek:

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
Technická 2, Praha 6 - Dejvice
Přednášková místnost 309
Konferenční poplatek: 2000 Kč (2380 Kč s DPH)
Sleva pro členy itSMF ČR: 1500 Kč (1785 Kč s DPH)

Kontakt:

Odborný program:

Mgr. Rudolf Slaba,
tel.: 271 461 034, rudolf.slaba@o2services.cz

Organizační zabezpečení:

Ing. Petr Hofman,
tel.: 224 354 024, hofmanp2@fel.cvut.cz
Ing. Zdeněk Brabec, CSc.,
tel.: 224 352 101, brabe@fel.cvut.cz

Pod záštitou

Partneři

Mediální partneři

 
 
           
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT
Telefónica O2 Services
lisata
Design: KA Production