Zpet na stranku www.ictm.cz
 
 

Generální partner

Pod záštitou

Zlatí partneři

Partneři

Mediální partneři

 

Schopnost vytvářet, řídit a poskytovat služby znamená respektovat fáze jejich životního cyklu. Poskytovatel služeb využívá procesů, metod, funkcí, rolí a činností, aby na jejich základě mohl zákazníkům poskytnout požadované výsledky.

Již po páté bychom Vás rádi pozvali na konferenci věnovanou problematice řízení informačních a komunikačních technologií.

Stejně jako v minulých ročnících je ambicí organizátorů poskytnout prostor pro předání poznatků, zkušeností a představení aktuálních trendů v oblasti IT Service Managementu. Chceme také umožnit výměnu názorů široké odborné veřejnosti, informovat o novinkách a iniciovat navázání nových kontaktů. Jednotlivé sekce by měly prezentovat ITSM jako množinu „specifických organizačních schopností“, které na bázi moderních technologií a nástrojů zajišťují dodávku služeb v očekávané kvalitě a za přiměřené náklady.

Hlavním tématem konference jsme v letošním ročníku zvolili klíčové fáze životního cyklu služby v souladu s jejím pojetím v poslední verzi standardu ITIL. Způsob jak postupovat efektivně a účinně v oblasti poskytování ICT služeb spočívá v účelném řízení jejich životního cyklu v etapách: Service Design, Service Transition a Service Operation. Strategické plánování a průběžné zlepšování v rámci těchto etap vede k maximálním přínosům jak na straně zákazníka, tak i na straně poskytovatele služeb. Příspěvky ke každé tematické skupině budou doplněny tradiční panelovou diskusí, která dá prostor k výměně názorů celého auditoria.

V další konferenční sekci budou představeny příspěvky týkající se konkrétních projektů. I podle výsledků ankety mezi účastníky minulých ročníků patří Case studies k nejpřínosnějším tématům a i letos budou připraveny prezentace o velmi zajímavých řešeních.

Po úspěšné premiéře v loňském ročníku i letos doplní ústní prezentace posterová sekce. Velkoplošné panely umožní účastníkům konference studovat a podrobně se seznámit s představovanými příspěvky, popřípadě diskutovat s dalšími účastníky a autory.

 

 

Informace o konferenci

Program konference

Přednášející a autoři příspěvků

Pro autory

Informace pro partnery

Složení přípravného výboru:

doc. Ing. Boris Šimák, CSc.,
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Ing. Zdeněk Brabec, CSc.,
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze
Ing. Petr Hofman,
Trainingpoint, FEL ČVUT v Praze
Ing. Robert Ehlen,
Telefónica O2 Czech Republic
Mgr. Rudolf Slaba,
Telefónica O2 Business Solutions
Ing. Dag Jeger, CSc.,
Telefónica O2 Czech Republic

Složení obsahového výboru:

Mgr. Rudolf Slaba, Telefónica O2 Business Solutions
Bc. Jiří Skála , Telefónica O2 Business Solutions
Jan Tolar, Hewlett-Packard
Petr Běhávka, CA
Ing. Vladimír Váňa, AutoCont
Ing. Radek Bělina, Materna
Ing. Dag Jeger, CSc., Telefónica O2 Czech Republic

Místo konání a poplatek:

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
Technická 2, Praha 6 - Dejvice
Přednášková místnost: aula 309
Konferenční poplatek: 2380 Kč (2000 Kč bez DPH)
Po členy itSMF ČR: 1785 Kč (1500 Kč bez DPH)

Kontakt:

Odborný program:

Mgr. Rudolf Slaba,
tel.: 602 125 983, rudolf.slaba@deltax.cz

Organizační zabezpečení:

Ing. Petr Hofman,
tel.: 224 354 024, hofmanp2@fel.cvut.cz
Ing. Zdeněk Brabec, CSc.,
tel.: 224 352 101, brabe@fel.cvut.cz

Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze
Telefónica O2 Business Solutions
Design: KA Production