Zpet na stranku www.ictm.cz
 
 

Generální partner

Pod záštitou

Zlatý partner

Partneři

Mediální partneři

 

Nastavení efektivně fungující organizační struktury útvaru podnikové informatiky je hlavním předpokladem pro úspěšné poskytování IT služeb. Působí zde velké množství vnějších i vnitřních faktorů a vlivů, které podmiňují míru úspěchu v této oblasti, a k dispozici je i celá řada přístupů, jak uvedenou problematiku řešit.

Již po šesté bychom Vás rádi pozvali na konferenci věnovanou problematice řízení informačních a komunikačních technologií.

Rámce a metodiky řízení, které se pro řízení podnikové informatiky používají, stejně jako normy a standardy řízení jakosti a služeb, se otázkám z oblasti organizačního uspořádání IT útvarů vesměs vyhýbají. Ani po sebedůkladnějším prostudování všech publikací ITIL, CobiT či ISO norem pro řízení jakosti, služeb či projektů i metodik projektového řízení se mnohé nedozvíme.

Šestý ročník konference ICTM si proto klade za cíl nastínit celou šíři problematiky, přinést odpovědi alespoň na některé z otázek a v neposlední řadě představit konkrétní příklady efektivně fungující organizační struktury útvaru podnikové informatiky. Diskutována bude problematika vytváření strategie pro organizační strukturu podniku a jeho jednotek, kritérií, podle nichž lze navrhnout efektivně fungující organizační strukturu IT útvaru, manažerských a rozhodovacích kompetencí jednotlivých organizačních úrovní IT útvaru, aspektů, v se liší způsob řízení podnikové informatiky od způsobu řízení ostatních podnikových organizačních jednotek, postavení IT útvaru v celopodnikovém kontextu a řada dalších. Konferenci završí tradiční panelová diskuse, která dá prostor k výměně názorů celého auditoria.

V další konferenční sekci budou představeny příspěvky týkající se konkrétních projektů. I podle výsledků ankety mezi účastníky minulých ročníků patří Case studies k nejpřínosnějším tématům a i letos budou připraveny prezentace o velmi zajímavých řešeních.

Po úspěšné premiéře v loňském ročníku i letos doplní ústní prezentace posterová sekce. Velkoplošné panely umožní účastníkům konference studovat a podrobně se seznámit s představovanými příspěvky, popřípadě diskutovat s dalšími účastníky a autory.

Vzhledem k absenci téměř jakýchkoli písemných dokumentů pojednávajících o uvedené problematice má sborník příspěvků letošního ročníku konference ambici stát se klíčovou a v českém jazyce možná i jedinou publikací monotematicky zpracovávající dané téma.

 

 

Informace o konferenci

Program konference

Galerie fotografií

Anotace příspěvků

Závěrečné hodnocení konference

Složení přípravného výboru:

doc. Ing. Boris Šimák, CSc.,
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Ing. Zdeněk Brabec, CSc.,
Kat. telekomunik. techniky FEL ČVUT v Praze
Ing. Petr Hofman,
Trainingpoint, FEL ČVUT v Praze
Ing. Robert Ehlen,
Telefónica O2 Czech Republic
Mgr. Jiří Skála,
Telefónica O2 Business Solutions
Ing. Dag Jeger, CSc.,
Telefónica O2 Czech Republic

Složení obsahového výboru:

Mgr. Rudolf Slaba, O2 Business Solutions
Mgr. Jiří Skála, O2 Business Solutions
Jan Tolar, Hewlett-Packard
Petr Běhávka, CA
Ing. Vladimír Váňa, AutoCont
Ing. Radek Bělina, Ph.D., Materna

Místo konání:

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
Technická 2, Praha 6 - Dejvice
Přednášková místnost: aula 309

Datum a čas:

Datum konání: 12. května 2010
Čas konání: 9:00 až 17:00
Zahájení registrace: 8:00
Společenské setkání: 17:00 až 19:30

Konferenční poplatek:

Základní: 2400 Kč (2000 Kč bez DPH)
Při třech a více účastnících z jedné organizace poplatek 1800 Kč (1500 Kč bez DPH) na osobu.
Nezbytná společná úhrada jednou platbou.

Členové itSMF: 1800 Kč (1500 Kč bez DPH)

Kontakt:

Odborný program:

Mgr. Rudolf Slaba,
tel.: 602 125 983, rudolf.slaba@o2bs.com

Organizační zabezpečení:

Ing. Petr Hofman,
tel.: 224 354 024, hofmanp2@fel.cvut.cz

Ing. Zdeněk Brabec, CSc.,
tel.: 224 352 101, brabe@fel.cvut.cz

Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze
Telefónica O2 Business Solutions
 
Design: KA Production