Zpet na stranku www.ictm.cz
       
 

Generální partner

Pod záštitou

Zlatý partner

Technologický
partner

Partneři

Mediální partneři

 

Lidský faktor v prostředí poskytování služeb informačních a komunikačních technologií je bezesporu klíčovou podmínkou úspěchu. Je důležitou součástí vazeb a interakcí mezi lidmi a nástroji, lidmi a procesy a mezilidské vztahy v neposlední řadě výrazně ovlivňují celkový výkon řady systémů. Do značné míry se tak obsazení správných rolí správnými lidmi podílí na vytváření přínosu i hodnoty pro zákazníky, uživatele služeb informačních a komunikačních technologií.

Cílem sedmého ročníku konference ICTM je poskytnout odborné znalosti i diskusní platformu pro různé přístupy a názory vztahující se k problematice organizace a využití lidských zdrojů v procesech řízení informačních a komunikačních technologií. Konference ICTM 2011 bude přínosem nejen pro vrcholové pracovníky, IT ředitele a manažery, nýbrž pro všechny, kteří poskytování služeb informačních technologií ovlivňují nebo jím jsou sami ovlivňováni. S úvodní Key Note přednáškou vystoupí Vladimír Kovář, předseda představenstva společnosti UNICORN. Na základě aktuálních poznatků a dosavadního vývoje zazní i odhad dalších trendů v této oblasti s návazností na předpokládané strategie v poskytování informačních a komunikačních služeb. Konference rovněž poskytne prostor aktuálním novinkám z oblasti ITSM (především ITIL, ISO/IEC 20000, itSMF a dalších) a případovým studiím.

Za velký přínos považujeme i možnost neformálních setkání, diskusí a výměny kontaktů mezi účastníky, autory i partnery konference, jak je již tradicí a zvykem.

Téma lidských zdrojů v šestileté historii naší konference nebylo nikdy opomíjeno, nebylo však doposud uceleně zpracováno. Z uvedeného důvodu jsme se rozhodli pro letošní ročník připravit náplň konference tak, aby přední manažeři, pracovníci vzdělávacích institucí, odborníci a specialisté z prostředí propojených s informačními technologiemi mohli představit své zkušenosti a především předložit své praktické poznatky.

V průběhu celého životného cyklu služeb je patrna vysoká závislost na rolích, které v rámci formalizovaných i neformalizovaných procesů zajišťují nebo umožňují zajistit požadované procesní aktivity. Mnohdy však z popisů rolí není na první pohled zřejmé, jací lidé by jimi měli být pověřováni, jaká by měla být jejich kvalifikace a zaměření či které osobnostní typy jsou pro určité role nejvhodnější. Každá lidská bytost je přitom svým způsobem jedinečná, má mnoho specifických vlastností a na její výkonnost působí nepřeberné množství nejrůznějších vnějších ale i vnitřních vlivů.

V souvislosti s řízením informačních a komunikačních technologií u nás dosud nepříliš diskutovaná problematika lidských zdrojů poskytuje široké tématické pole, umožňující odhalit, popsat a upřesnit mnohá a nezřídka i protichůdná tvrzení a doporučení, která lze vyčíst z publikací ITIL, COBIT, odborné literatury, nalézt na internetu či získat na základě praktických zkušeností odborníků.

Představeny budou rovněž příspěvky týkající se konkrétních projektů, case studies. Podle výsledků anket mezi účastníky minulých ročníků patří případové studie k velmi přínosným částem konference. Rovněž v sedmém ročníku budou připraveny velmi zajímavé prezentace. I v letošním roce doplní ústní prezentace posterová sekce. Velkoplošné panely umožní účastníkům konference nejenom studovat a podrobně se seznámit s představovanými příspěvky, ale také podrobně a do nezbytné hloubky diskutovat s dalšími účastníky a autory i témata doplňující ústřední linii přednášek

I v letošním roce má sborník příspěvků konference ambici stát se další klíčovou a v českém jazyce možná výjimečnou publikací monotematicky zpracovávající danou oblast.

 

 
 

Informace o konferenci

Program konference

Hodnocení konference

Informace pro partnery

Anotace příspěvků

 
 

Složení přípravného výboru:

prof. Ing. Boris Šimák, CSc.,
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Ing. Zdeněk Brabec, CSc.,
Kat. telekomunik. techniky FEL ČVUT v Praze
Ing. Petr Hofman,
Cedupoint, FEL ČVUT v Praze
Mgr. Jiří Skála,
Telefónica O2 Czech Republic
Mgr. Rudolf Slaba,
Telefónica O2 Czech Republic
Ing. Dag Jeger, CSc.,
Telefónica O2 Czech Republic

Složení obsahového výboru:

Mgr. Rudolf Slaba, Telefónica O2
Mgr. Jiří Skála, Telefónica O2
Ing. Zdeněk Brabec, CSc., ČVUT v Praze

Místo konání:

Národní technická knihovna
Technická 6, Praha 6 - Dejvice
Konferenční místnost: Ballingův sál

Datum a čas:

Datum konání: 11. května 2011
Čas konání: 9:00 až 17:00
Zahájení registrace: 8:00
Společenské setkání: 17:00 až 19:30

Konferenční poplatek:

Základní: 2400 Kč (2000 Kč bez DPH)
Při třech a více účastnících z jedné organizace poplatek 1800 Kč (1500 Kč bez DPH) na osobu.
Nezbytná společná úhrada jednou platbou.

Členové itSMF: 1800 Kč (1500 Kč bez DPH)

Kontakty:

Odborný program:

Mgr. Rudolf Slaba,
tel.: 602 125 983, 
rudolf.slaba@o2.com

Organizační zabezpečení:

Ing. Petr Hofman,
tel.: 224 354 024,
hofmanp2@fel.cvut.cz

Ing. Zdeněk Brabec, CSc.,
tel.: 224 352 101,
brabe@fel.cvut.cz

Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze
Telefónica O2 Czech Republic
 
Design: KA Productionand * JerSoft *