Generální partner

Pod záštitou

Partner

Mediální partneři

Poskytování informačních a komunikačních technologií jako služby, zejména stále častěji zmiňovaný cloud computing, se velmi rychle stává stejnou komoditou jako dodávání elektřiny, vody nebo třeba provozování městské hromadné dopravy. Trend platit pouze za skutečně využité služby se i zde prosazuje stále výrazněji. Kromě rychlého nasazení nejmodernějších a neustále aktualizovaných technologií, patří k dalším výhodám výrazné snížení nákladů na pořízení a na provoz prostředků pro chod podnikového IT, flexibilita změn nastavení služeb, vysoká bezpečnost aplikací a dat i přístupu k nim. Oddělení prostředků a nástrojů, které poskytování ICT služeb zajišťují, od konzumentů služeb a vložení do řetězce mezičlánku dalších zprostředkujících systémů zejména sítí má významný a specifický dopad i na procesy řízení a správy jak na straně poskytovatele, tak i na straně zákazníka, příjemce služeb. Významná komoditizace služeb spolu s ne vždy a ne příliš jasnou standardizací v této oblasti, široké spektrum nejrůznějších služeb zahrnovaných pod jedno společné mnohdy ne zcela srozumitelné označení, jako například cloud computing, problematiku řízení ICT v podobném prostředí ještě umocňuje.

ICT Služby jako komodita, hlavní téma konference

Odborníci se dnes shodují v názoru, že poskytování informačních a komunikačních technologií jako služby je po sálových a osobních počítačích, architektuře klient-server a webu další převratnou etapou, během níž se výrazně změní způsob provozování a přístupu k ICT nejenom firem, nýbrž i jednotlivců.

ICT jako služba umožňuje využívat nezbytných materiálních a personálních zdrojů poskytovatele prostřednictvím sítě bez nutnosti investovat do potřebných zařízení. Zařízení zákazník nevlastní a nemusí řešit jeho opravy, modernizaci a morální zastarávání. Poskytovatel ICT služeb přebírá velkou část odpovědnosti za provoz zařízení a software, a současně zbavuje zákazníka i nutnosti kompletně implementovat určité části řízení, např. Help Desk, jimž by se jinak musel věnovat a financovat je.

Změna modelů provozování a využívání informačních  a komunikačních technologií má však výrazný dopad na principy, metodiky a další aspekty řízení a správy provozu, doručování a spotřeby ICT služeb. ICT služby jsou v nejrůznějších formách, od hostingu až po cloud computing, již dlouhodobě poskytovány. Související principy řízení však většinou dosud vycházejí z tradičních modelů, jež nemusejí korektně reflektovat realitu. Vzhledem k tomu, že adekvátní postupy nebyly zatím široce, komplexně, zevrubně a v plné míře diskutovány, je cílem ICTM 2013 vytvořit platformu pro seznámení se s uvedenou problematikou, diskutovat její dílčí i komplexní aspekty, a poskytnout tak fundovanou základnu všem, kdo se poskytováním ICT služeb zabývá nebo bude zabývat.

Cílem osmého ročníku konference ICTM je poskytnout odborné znalosti i diskusní platformu pro různé přístupy a názory vztahující se k problematice řízení procesů poskytování  a využívání informačních a komunikačních technologií jako služby v komoditizovaném prostředí. Jasně budou definovány nejenom pojmy jako virtualizace či  ICT služby, ale také modely jejich poskytování od hostingu až po cloud computing. Na ně naváže diskuse specifických otázek řízení  a správy informačních technologií jak na straně poskytovatele, tak i na straně konzumenta služeb.


Informace o konferenci Program konference Fotografie z konference Závěrečné hodnocení Anotace příspěvků

Složení organizačního výboru:

prof. Ing. Boris Šimák, CSc.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Ing. Zdeněk Brabec, CSc.
Kat. telekomunik. techniky FEL ČVUT v Praze

Ing. Petr Hofman,
Cedupoint, FEL ČVUT v Praze

Mgr. Jiří Skála
Telefónica Czech Republic

Mgr. Rudolf Slaba
Telefónica Czech Republic

Ing. Dag Jeger, CSc.
JerSoft

Složení programového výboru:

prof. Ing. Boris Šimák, CSc., ČVUT v Praze
Mgr. Rudolf Slaba, Telefónica Czech Republic
Mgr. Jiří Skála, Telefónica Czech Republic
Ing. Zdeněk Brabec, CSc., ČVUT v Praze

Místo konání:

Národní technická knihovna
Technická 6, Praha 6 - Dejvice
Konferenční místnost:
Ballingův sál

Datum a čas:

Datum konání: 19. června 2013
Čas konání: 9:00 až 17:00
Zahájení registrace: 8:00
Společenské setkání: 17:00 až 19:30

Konferenční poplatek:

Základní: 2420 Kč (2000 Kč bez DPH)

Při třech a více účastnících z jedné
organizace poplatek 1815 Kč
(1500 Kč bez DPH) na osobu.
Nezbytná společná úhrada jednou platbou.

Členové itSMF: 1815 Kč (1500 Kč bez DPH)
Členové ICT UNIE: 1815 (1500 Kč bez DPH)

Odborný program:

Mgr. Rudolf Slaba
tel.: 602 125 983,
rudolf.slaba@telefonica.com

Organizační zabezpečení:

Ing. Petr Hofman
tel.: 224 354 024,
hofmanp2@fel.cvut.cz


Marketing a propagace:

Ing. Dag Jeger, CSc.
Tel.: 602 304 239
dag@jersoft.info

Ing. Zdeněk Brabec, CSc.
tel.: 224 352 101,
zdenek.brabec@fel.cvut.cz

Kontakty:

Design: KA Production and *JerSoft *

Zlatí partneři

Informace o autorech