Information and Communication Technology Management

STABILITA V PROMĚNLIVÉM SVĚTĚ

ICTM 2015

Již deset let konference ICTM vytvářejí platformu propojující teorii a praxi řízení informačních a kounikačních technologií.

Diskuse odborníků a specialistů vytváření, řízení a prohlubování vztahů se zákazníkem na všech úrovních řízení ICT.

více»

Program

10. jubilejní ročník bude věnován vytváření, prohlubování a řízení vztahu se zákazníkem na všech úrovních řízení: strategické, taktické i operativní.

Historický vývoj každé z oblastí, stávající stav i nejnovější trendy, kam ICT i řízení a správa vztahů mezi ICT a byznysem směřují.

Tradice

Konference ICTM se věnují řízení ICT od roku 2005.

Plnohodnotné sborníky konferencí v knižní podobě slouží jako moderní učebnice řízení ICT. Stránky předchozích konferencí.

2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2013 2014

Přínos

Jak hodnotili předchozí ročníky konferencí ICTM jejich účastníci?

Závěrečná hodnocení konferencí ICTM.

2010 2011 2013 2014


Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6-Dejvice
Konferenční místnost: Ballingův sál