Information and Communication Technology Management

STABILITA V PROMĚNLIVÉM SVĚTĚ

Vystupující, autoři příspěvků a moderátoři:

 

prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
vedoucí Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze

Boris Šimák je jednou z nejvýznamnějších osobností českých telekomunikací. Od roku 1997 vykonává funkci vedoucího katedry telekomunikační techniky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, kterou se mu podařilo přetvořit na jedno z nejmodernějších pracovišť v oboru u nás. V roce 2007 byl jmenován děkanem elektrotechnické fakulty a zahájil její rozsáhlou transformaci. Prof. Šimák považuje problematiku procesního řízení služeb informačních a komunikačních technologií za jeden z prioritních směrů rozvoje oboru.

 

Ing. Ladislav Mach
ředitel Řízení projektů a služeb Professional Services O2

Ladislav Mach vystudoval Fakultu řízení na VŠE v Praze, se zaměřením na automatizované systémy řízení v ekonomice. V průběhu své více než 25-leté praxe získal zkušenosti z vrcholového řízení společností, řízení IT, realizace rozsáhlých transformačních projektů, projektového řízení a systémové integrace, a to jak v menších lokálních společnostech, tak i v mezinárodních korporacích. Mimo jiné působil jako ředitel systémového integrátora DELTAX Systems, manažer Business Information Systems Plzeňského prazdroje, člena skupiny SABMiller, nebo jako programový a projektový manažer České spořitelny, člena skupiny ERSTE. V současnosti ve společnosti O2 Czech Republic, divizi Professional Services vede týmy projektových a servisních manažerů a kompetenční centra s odpovědností za dodávky rozsáhlých zákaznických ICT projektů. Věří, že základem úspěšných organizací jsou kvalitní a motivovaní lidé. 


Ing. Pavel Brabenec MBA
ředitel Business Marketing & Intelligence O2

Pavel Brabenec vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze se specializací na telekomunikační systémy a na University of Pittsburgh ve Spojených státech získal titul MBA. Během své telekomunikační praxe pracoval v různých telekomunikačních společnostech. V Českém Telecomu zastával pozici výkonného ředitele pro plánování a návrh sítí, řízení zákaznických řešení a projektů. Ve společnosti IBM Global Business Services pracoval čtyři roky ve funkci manažera zákaznických řešení pro telekomunikační operátory v rámci regionu EMEA. Od roku 2008 byl ředitelem divize produktů a projektového řízení a později ředitelem divize marketingu ve společnosti GTS. Krátce působil také v PPF a. s. V současné době vykonává funkci ředitele divize Business Marketing & Intelligence ve společnosti O2 Czech Republic. 


Ing. Roman Albrecht
itSMF Czech republic, Chairman a GlideVision, Director of CS (Consulting Services)

Roman Albrecht zastává manažerské pozice převážně ve velkých korporacích, ať už to byl manažer pro východní Evropu firmy Autodesk, ředitel IT Tesco ČR, SR a HU a ředitel IT HomeCredit ČR, SR a RU. Má zkušenosti i z menší firmy, v roce 2003 byl pověřen řízením společnosti Omnicom, kterou úspěšně dostal z červených do černých čísel. Deset let strávil v DHL IT Services na top manažerských pozicích na evropské a světové úrovni: spravoval projektové portfolio ve výši 2.6 mld Kč, posléze jako Head of Solutions Support zodpovídal za podporu aplikaci (L2) s týmem 170 pracovníku. Řídíl mezinárodní tým po celé Evropě jako Senior Director a v evropském vedení DHL zodpovídal za oblast Support Services (mimo jiné facility, procesy, standardy, audity externí i interní, PMO atd.). Do jeho působnosti spadala kompletní správa interního projektového portfolia. Poslední roky se věnoval evropskému programu, zaměřenému na kulturní změnu firmy, kde také koučoval seniorní manažery společnosti. Dnes pracuje ve společnosti GlideVision jako Director of Consulting Services. Rok pracoval jako fotograf na volné noze a dokumentoval několik státních návštěv a velkých událostí. Přednáší na Vysoké škole ekonomické, je předseda předsednictva itSMF Czech republic, mezinárodní profesní IT organizace, a je také členem Syndikátu novinářů. 


Ing. Vladimír Kufner
T-Mobile

Absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Pracoval postupně ve společnostech Výzkumný ústav telekomunikací (Praha), Deutsche Telekom Werke (Berlin), Philips (Norimberk, Praha), Logica (Rotterdam, Praha), Hewlett-Packard (Praha). Od roku 2013 je zaměstnán u společnosti T-Systems a.s. (nyní T-Mobile) jako seniorní procesní architekt. Kromě toho působí příležitostně jako externí konzultant v oblasti ITIL/CobIT/ISO 20000 a akreditovaný školitel ITIL a CobIT. Působil rovněž v oblasti revizí ITIL V2 a jako examinátor v APMG v tzv. ITIL V3 Examination boardu jako jediný zástupce z regionu CEE. Je pravidelným speakerem na konferencích itSMF/ISACA/SI/ICTM a jako proof reader participoval na některých překladech ITIL do českého jazyka. 


Ing. Pavel Farka
nezávislý IT konsultant

Pavel Farka je manažerem s mnohaletou zkušeností z vrcholových řídících pozic IT na evropské a globální úrovni. Své zkušenosti a znalosti z různých odvětví získal během působení v řadě významných nadnárodních společností, jako jsou Kraft Foods, DuPont Conoco, DHL, OfficeDepot, Wustenroth, Ahold apod. Nyní působí převážně jako IT konzultant a manažer transformačních projektů. Jako certifikovaný ITIL expert a akreditovaný školitel spolupracuje s akreditovanou školicí firmou Q4IT. Absolvent ČVUT v Praze, v letech 2007-2010 byl předsedou české pobočky itSMF. 


Mgr. Petr Čoban
Devoteam Czech Republic

Petr Čoban absolvoval magisterské studium na Fakultě dopravní ČVUT, obor Automatizace v dopravě a telekomunikacích. Od roku 2006 působí v mezinárodní společnosti Devoteam, nyni na pozici Principal consultant. Specializuje se na transformaci IT a řízení IT služeb. Má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím v oblasti strategického řízení IT, implementace ITSM nástrojů, projektového a programového řízení. 


Mgr. Ondřej Voves
Devoteam Czech Republic

Absolvent VŠCHT, začínal svou profesní dráhu jako manažer jakosti, v průběhu let se pak profiloval jako projektový a procesní manažer v IT. Specializoval se na firemní systémy řízení (ISO 9000, ISO 27000…) a implementaci firemních aplikací a procesů. Od roku 2012 pracuje ve společnosti Devoteam, nyní na pozici senior consultant ITSM, kde pomáhá zákazníkům zavádět, implementovat a zlepšovat IT procesy. V roli procesního specialisty funguje také při implementaci ITSM nástrojů.Petr Čoban absolvoval magisterské studium na Fakultě dopravní ČVUT, obor Automatizace v dopravě a telekomunikacích. Od roku 2006 působí v mezinárodní společnosti Devoteam, nyni na pozici Principal consultant. Specializuje se na transformaci IT a řízení IT služeb. Má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím v oblasti strategického řízení IT, implementace ITSM nástrojů, projektového a programového řízení. 


Michael Kizur
O2 Czech Republic

Profesní kariéru zahájil v roce 1994 v bankovním domě Skala v roli IT specialisty. Bankovní sektor procházel “zajímavým“ obdobím a po spojení několika bankovních institucí pracoval v ostravské Union bance, která své IT v roce 2000 outsourcovala do společnosti T-Systems. V roce 2006 přestoupil do společnosti OMNICOM Praha, která byla v roce 2012 začleněna do společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Od května 2012 vede tým servisních manažerů, který je v přímém kontaktu s významnými zákazníky O2 a se kterými mají hlavní společný cíl, a to minimalizaci času, po kterou má zákazník nedostupné služby, které přímo ovlivňují jeho podnikání.

 


Ing. Zdeněk Boháč
O2 Czech Republic

Absolventem oboru informatika na ČZU v Praze. Během 18 let praxe v oblasti informatiky zastával různé funkce od technických (programátor, systémový administrátor, infrastrukturní architekt), přes analytické (analytik uživatelských požadavků, test analytik, procesní analytik) až po manažerské (projektový manažer). Od roku 1996 pracoval v IT společnostech ATS s.r.o., Infima s.r.o. a Komix s.r.o. na pozicích analytik a poté jako projektový manažer. V tomto období například analyzoval a navrhoval testovací a komunikační polygon ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem elektrotechniky v Jinonicích. Od roku 2004 pracoval ve společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. v oddělení SDI (System Development and Integration), kde jako analytik definoval požadavky na ICT služby s přidanou hodnotou (např. hlasování pomocí SMS). Od roku 2006 pracoval ve společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. na pozici Senior specialista pro IT Governance, kde odpovídal za návrh a implementaci IT procesů a za tranzice procesů v rámci projektu SW factory. Od roku 2014 pracuje ve společnosti O2 Czech Republic a.s. na pozici Head of Corporate Processes & Quality. 


Ing. Zdeněk Brabec, CSc.
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze

Absolvent oboru telekomunikační technika na VUT v Brně. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem „Možnosti řízení jakosti v telekomunikacích“. Poté po dobu 8 let vykonával řídící funkce ve významných telekomunikačních společnostech (France Telecom, ČESKÝ TELECOM – nyní O2 Czech Republic). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Nyní je odborným asistentem na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se zabývá i problematikou řízení telekomunikačních systémů a otázkami souvisejícími s řízením služeb informačních a komunikačních technologií. Ing. Taťána Panýrová
Krajíček & Associates s.r.o., partner

Vystudovala VŠE v Praze, obor ekonomika průmyslu. Od konce studia se věnuje personalistice. Pracovala na pozicích personální ředitelky v Telecomu, Komerční bance, PPF, Netretail Holding, B. V. (MALL.cz). Její největší zálibou jsou péče o zatoulané a opuštěné kočky a cestování.
 Ing. Zdeněk Kvapil
Q4IT

Absolvent VUT Brno, v IT se pohybuje přes 20 let. Má rozsáhlé zkušenosti s zaváděním principů ITSM od menších společností po nadnárodní korporace. Je akreditovaným školitelem ITIL a je prvním akreditovaným SFIA konzultantem v České republice. Věnuje se konzultační a vzdělávací činnosti v oblasti ITIL, SFIA, měření a zlepšování kvality IT. V roce 2012 společně s BVV založil nový koncept mezinárodní konference SDFI - Service Delivery Forum International, která je zaměřena na sdílení praktických zkušeností s použitím best practices. Tato konference si získala mezinárodní prestiž a každoročně se jí účastní respektované osobnosti z České republiky i zahraničí.

 


Adéla Humlová
Solfidea

Adéla je jednatelkou konzultační společnosti Sofidea. Zabývá se koučinkem a zaváděním změny ve firmách. Prostředky pro práci s týmy jsou pro ní společné pracovní projekty, filosofie a osobní růst, zážitky a hry. V praxi zhodnocuje své zkušenosti z personalistiky, podnikání a sebezkušenostního výcviku v oblasti osobního rozvoje (Principy života). Svou kariéru začínala jako poradce pro výběr ERP systémů. Účastnila se analýz několika CRM systémů a systému pro znalostní, informační a personální management. Dlouhodobě vedla a spoluvlastnila personální agenturu Axios, jejíž podíl získala japonská společnost Staff Service.

 


Michal Henych MBA
TrimCon s.r.o.

Michal Henych se věnuje poradenským, konzultačním a koučovacím službám v oblasti rozvoje managementu firem. Také působí jako lektor manažerského studia MBA. Se vzděláváním manažerů začal od roku 2004. Do té doby vedl firmy v oblastni IT (AAC a.s., FIC CZ s.r.o.). Proto při své konzultantské činnosti umí spojovat pohledy na řízení firem jak ze strany IT, tak ze strany businessu a zejména vše propojovat přes vhodné způsoby vedení a zapojení lidí. Dbá na to, aby projekty, kterých se účastní, měli vždy viditelný a měřitelný dopad do fungování firem. 


Jan Duba
TrimCon s.r.o.

Po vysoké škole krátce působil jako učitel informatiky a programování ale záhy přešel do komerční sféry. Pak postupně prošel manažerskými pozicemi od technického ředitele, výrobního ředitele až po ředitele logistiky v několika IT firmách nadnárodního holdingu AAC. Zároveň se zabýval vhodným organizačním uspořádáním, optimalizací a zvyšováním výkonnosti firemních procesů. Hledání cest, jak dosahovat požadovaných výsledků ho postupně dovedlo k řízení lidských zdrojů, od řízení jednotlivců až k řízení projektových skupin. Do roku 2013 byl ředitel společnosti, která je významným dodavatelem informačních systémů a systémovým integrátorem, a zároveň se účastnil jako konzultant a lektor MBA programu. Působí především v oblastech změn firemní strategie, procesního a projektového řízení, řízení lidských zdrojů a řízení výkonu a samozřejmě v oblasti řízení informačních technologií. 


Ing. Radek Bělina, Ph.D.
Devoteam Czech Republic

Dokončil Ph.D. na FD ČVUT v Praze, obor Inženýrská informatika. Od roku 1999 se věnuje oblasti IT, od dodávek IT technologií, přes operativní a taktické řízení IT až po strategické rozvojové aktivity. Působí jako manažer v nadnárodní společnosti Devoteam pro oblast IT Service Excellence v České republice a na Slovensku. V ČR se již mnoho let aktivně zapojuje do dění okolo řízení IT a aktivně působí v občanském sdružení IT Service Management Forum. Mezi jeho záliby patří amatérské divadlo, historický šerm, sportovní střelba a fotografování. Mgr. Jiří Skála
GlideVision

Profesní zkušenosti Jiřího Skály v oblasti informatiky zahrnují 12 let praxe v oblastech vzdělávání uživatelů IS (lektor SW produktů), aplikačního vývoje (business analytik, aplikační architekt, DB developer, PL/SQL programátor) a řízení IS/IT projektů (projektový manažer, koordinátor projektů) a dalších 11 let v oblastech navrhování a optimalizace systémů řízení podnikové informatiky (solution architekt) a řízení ITSM projektů (stream leader, projektový manažer). Vyvinul mnoho desítek veřejných i firemních kurzů a seminářů z oblasti ITIL, CobiT a ISO/IEC 20000, jimiž od roku 2003 prošlo několik tisíc posluchačů. Je rovněž autorem více než čtyř desítek příspěvků na odborných konferencích v ČR a SR. V současnosti pracuje pro společnost GlideVision s.r.o. jako senior technický konzultant pro implementace, konfigurace a customizace platformy ServiceNow. 


Ing. David Melichar, PhD.
ManagementMania.com LLC

Působil jako procesní analytik a postupně jako SAP konzultant a business konzultant v britské společnosti Logica, kde pracoval v mnoha sektorech, tuzemských i zahraničních projektech a poznal fungování organizací odspodu. V roce 2005 založil vlastní poradenskou společnost CORTIS Consulting s působností především v České republice. Od roku 2012 působí také v USA, když v Bostonu založil odbornou síť ManagementMania.com, která má nyní miliony návštěvníků. V roce 2014 rozšířil své působení na Silicon Valley kde založil softwarovou společnost OneSoft Connect, která vyvíjí a poskytuje zákazníkům po celém světě stejnojmenný podnikový software. Rovněž je hlavním architektem procesního rámce CorSet Framework. Od léta letošního roku je také v roli presidenta pro CEE americké investiční skupiny Keiretsu Forum. Díky přesahu mezi znalostmi businessu, data governance a IT a schopností vidět věci v širokých souvislostech pomáhá firmách zjednodušovat jejich složité podnikové informační systémy. 


Ing. Aleš Studený
Alvao

Aleš Studený působil jako CIO ve společnosti B:TECH a vedoucí týmu IT specialistů ve společnosti ŽĎAS, dnes je členem CACIO, ISACA, itSMF a především ředitel služeb ve společnosti ALVAO. Jeho tým konzultantů zlepšuje organizaci IT v českých i zahraničních firmách tak, aby fungovalo jako dodavatel služeb. Je aktivní v publikaci odborných článků na téma řízení IT (ITSM) a tuto problematiku také přednáší na vysokých školách. Lidé, kteří s ním pracují, ho často charakterizují jako člověka, který nikdy neztrácí humor a všechny dokáže nakazit zdravým idealismem. Ing. Robert Krajča
HP Enterprise

ITIL v3 expert, pracuje jako konzultant ve firmě Hewlett – Packard již více než 22 let. Pracuje postupně na různých pozicích konzultačního oddělení, v oblastech správy sítí a systémů a IT service management, podílí se na dodávkách nebo optimalizacích ITSM procesů pro zákazníky ve všech oblastech – státní správa, bankovnictví, telekomunikační operátoři a průmyslové firmy. V posledních letech se zaměřuje na implementaci ITSM procesů a IT architekturu. Dodává školení na ITIL a ISO/IEC 20 000. Působí jako 1. místopředseda itSMF CZ.
Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6-Dejvice
Konferenční místnost: Ballingův sál