Information and Communication Technology Management

STABILITA V PROMĚNLIVÉM SVĚTĚ

ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě reskriptu (zakládací listiny) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 22 500 studentů. Pro akademický rok 2013/14 nabízí ČVUT svým studentům 114 studijních programů a v rámci nich 450 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2013 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 3000 světových univerzit, ve skupině univerzit na 451. – 460. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v „Computer Science and Information Systems" na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblasti „Mechanical Engineering".

www.cvut.cz »

Katedra telekomunikační techniky, FEL ČVUT v Praze

Katedra telekomunikační techniky se podílí na výuce v bakalářském, inženýrském bloku studia a doktorském programu. Cílem je vychovávat bakaláře a elektrotechnické inženýry s takovými znalostmi, aby byli schopni řešit problémy zejména v oblasti informačních systémů, spojovací a přenosové techniky, techniky přenosu a zpracování dat s širokou možností uplatnění ve výzkumu, konstrukci, výrobě, projektování a provozu všech telekomunikačních zařízení. Každoročně končí v oboru telekomunikační technika po úspěšném obhájení diplomové práce a složení státní zkoušky kolem 60 studentů. Katedra je i školicím pracovištěm doktorského studia oboru telekomunikační technika, v němž studuje přes 40 doktorandů. Vedle odborných přednášek je již tradičně kladen důraz na kvalitní laboratorní výuku, kterou si nelze představit bez dobrého technického zázemí, jež je budováno za významné pomoci výrobců a provozovatelů telekomunikačních zařízení. Katedra má v současnosti několik specializovaných laboratoří, které kromě výuky mohou sloužit i pro řešení odborných problémů.

www.comtel.cz »


Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6-Dejvice
Konferenční místnost: Ballingův sál