Information and Communication Technology Management

STABILITA V PROMĚNLIVÉM SVĚTĚ

Generální partner získává:

• přivítání účastníků při zahájení konference a představení partnera,

• možnost vystoupení nejméně dvou přednášejících ve vybrané sekci,

• logo v jednacím sále a na pódiu, stojany a upoutávky u vchodu,

• logo na obou sbornících a propagačních materiálech konference,

• logo a propagační text na webu konference,

• inzerát formátu A4 na zadní straně obálky obou sborníků,

• možnost umístění propagačního stolku nebo panelu v přísálí,

• prostor pro propagační materiály na konferenčním DVD v rozsahu do 1 GB,

• možnost umístění PR textu v obou sbornících o rozsahu do 4 stran (texty nemusí být v obou sbornících stejné),

• volné vstupenky pro hosty (dle dohody, nejméně však pět),

• volné vstupenky pro zástupce partnera (dle dohody, nejméně však pět),

• slevu 50 % vložného pro zákazníky partnera,

• možnost vložení materiálů do tašek účastníků,

• vložení dárků partnera do tomboly.


Zlatý partner získává:

• možnost představení firmy před zahájením sekce (po přestávkách),

• logo v jednacím sále,

• logo na webu konference,

• logo na obou sbornících a propagačních materiálech konference,

• prostor pro propagační materiály na konferenčním DVD v rozsahu do 200 MB,

• možnost umístění PR textu v obou sbornících o maximálním rozsahu 2 stran sborníku (texty nemusí být v obou sbornících stejné),

• inzerát formátu A4 uvnitř každého sborníku,

• možnost umístění propagačního stolku nebo panelu v přísálí,

• volné vstupenky pro hosty (dle dohody, nejméně však tři),

• volné vstupenky pro zástupce partnera (dle dohody, nejméně však tři),

• slevu 25 % vložného pro zákazníky partnera,

• možnost vložení materiálů do tašek účastníků,

• vložení dárků partnera do tomboly.


Partner získává:

• logo v jednacím sále,

• logo na webu konference,

• logo na obou sbornících a propagačních materiálech konference,

• prostor pro propagační materiály na konferenčním DVD v rozsahu do 50 MB,

• možnost vložení materiálů do tašek účastníků,

• inzerát v obou sbornících formátu A4,

• dvě volné vstupenky pro hosty,

• volnou vstupenku pro zástupce partnera,

• dárky partnera do tomboly.


Ceny partnerství (jsou uvedeny bez DPH):

Partner: 15 000 Kč

Zlatý partner: 40 000 Kč

Generální partner: 150 000 Kč


Po vzájemné dohodě s organizátory lze získat další způsoby partnerské propagace.


Předchozí konference ve statistických údajích

• 68, 75, 79, 140, 95, 90, 101, 79 a 95 účastníků,

• 23 až 25 přednášejících,

• vždy alespoň dvě desítky čestných hostí, vystavovatelé a novináři,

• všichni, kteří se konferencí zúčastnili, ocenili jejich vysokou odbornou úroveň, v anketách nepadl žádný záporný ohlas,

• 97 % dotázaných účastníků hodnotilo náplň konference ICTM 2014 jako aktuální či dokonce vysoce aktuální,

• pro 87 % respondentů měla konference ICTM 2014 očekávaný přínos, negativně přínos konference nehodnotil nikdo,

• k partnerům předchozích konferencí patřily např. společnosti O2 Czech Republic, Hewlett-Packard, CA, Cisco Systems, Citrix Systems, Veeam Software, Česká společnost pro jakost, Autocont, Logica, Simac, Crux IT, MATERNA, EZÚ, itSMF, Alvao, Devoteam a mnohé další.


Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6-Dejvice
Konferenční místnost: Ballingův sál